Tytuł artykułu: Modelowanie tlenowej stabilizacji osadów ściekowych z wykorzystaniem równań różnych rzędów

Autorzy: KAZIMIERCZAK, M.

Słowa kluczowe: tlenowa stabilizacja osadów ściekowych, kinetyka reakcji rozkładu substancji organicznych, osady ściekowe

Streszczenie: Analiza stężenia substancji organicznych w osadach ściekowych stabilizowanych tlenowo w czasie wykazała, że reakcja pierwszego rzędu nie opisuje prawidłowo daną serię pomiarową. Przeanalizowano inne rzędy reakcji, żeby lepiej opisać wyniki. Reakcja czwartego rzędu uzyskała najlepsze przybliżenie, jednak stwierdzono, że należy szukać bardziej zaawansowanych modeli opisu rozkładu tych substancji.

Cytowanie w stylu APA: Kazimierczak, M. (2014). Modelowanie tlenowej stabilizacji osadów ściekowych z wykorzystaniem równań różnych rzędów. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 23 (1), 54-63.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Kazimierczak, 2014), następne powołania: (Kazimierczak, 2014)

Cytowanie w stylu Chicago: Kazimierczak, Monika. "Modelowanie tlenowej stabilizacji osadów ściekowych z wykorzystaniem równań różnych rzędów." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 63 ser., vol. 23, nr 1, (2014): 54-63.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Kazimierczak 2014)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Kazimierczak_2014_PNIKS, author={Kazimierczak, Monika}, title={Modelowanie tlenowej stabilizacji osadów ściekowych z wykorzystaniem równań różnych rzędów.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN63/A5/art5.pdf}, year={2014}, volume={23 (1)}, number={63}, pages={54-63}}

Pełny tekst PDF


Go Back